اجرائی کشوری

ابوالفضل حاجی زاده در شهرداری تبریز

بازیکن لیگ برتری با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… حاجی زاده هافبک فصل قبل صبا قم بمدت یک فصل با تیم شهرداری تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم شهرداری تبریز شد. حاجی زاده متولد1360 می باشد.