اجرائی کشوری

ابلاغ آیین نامه آکادمی باشگاه های لیگ برتر

آیین نامه آکادمی باشگاه های لیگ کشور از طریق دبیر کل فدراسیون فوتبال به رؤسای هیئت های فوتبال استان های کشور ابلاغ شد… به گزارش سایت رسمی فدراسیون, در این ابلاغ ، باشگاه های لیگ برتر ( جام خلیج فارس) و لیگ دسته اول (جام آزادگان ) مکلف شده اند که به ترتیب در فصل 91-90 و 92-91 نسبت به تشکیل ، تکمیل و توسعه آکادمی فوتبال باشگاه مربوطه اقدام کنند. همچنین کلیه باشگاه های لیگ برتر موظفند که طبق جدول زمان بندی (CPM) که به ضمیمه آئین نامه مذکور می باشد پیشرفت پروژه فوق را بطور دوره ای به هیات رئیسه فدراسیون ارائه کنند.
فایل آئین نامه آکادمی باشگاههای لیگ کشور در لینک آکادمی ملی فوتبال قابل دانلود است.