مربیان

ابلاغیه کمیته آموزش در خصوص مدارک مربیان

بر اساس دستورالعمل جدید کمیته آموزش سرمربی و مربی تیم های لیگ برتری در فصل آتی باید دارای مدرک A باشند.

 

مربیانی که فاقد مدرک A هستند در صورت داشتن حداقل مدرک C و سابقه بازی در لیگ برتر می توانند به عنوان کمک مربی یعنی نفر سوم کادر فنی بکار گرفته شوند.

 

 

 

مصوبه جدید کمیته آموزش به هیئت های استانی ابلاغ شده است.