اخبار ویژه تصویری اسلایدی جوانان روابط عمومی

آیین نامه برگزاری فستیوال های مدارس فوتبال

آیین نامه برگزاری فستیوال های مدارس فوتبال و زمان برگزای فستیوال های مدارس فوتبال دختران و پسران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، آیین نامه برگزاری فستیوال های مدارس فوتبال و زمان برگزای فستیوال های مدارس فوتبال دختران و پسران از سوی محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال اعلام شد.

استانها باید طبق آیین نامه و برنامه زمانبندی زیر اقدام به برگزاری فستیوال های فوتبال دختران و پسران کنند:

* فستیوال شهرستتانی- هیات فوتبال شهرستان- از تاریخ ۹۷/۴/۲۰ الی ۹۷/۴/۳۱
*فستیوال های استانی – هیات فوتبال استان- از تاریخ ۹۷/۵/۱۲ الی ۹۷/۵/۳۱
*آماده سازی تیم منتخب- هیات فوتبال استان- از تاریخ ۹۷/۶/۱ الی ۹۷/۶/۹
*ارسال اسامی تیم منتخب استان- هیات فوتبال استان- از تاریخ ۹۷/۶/۱ الی ۹۷/۶/۵
*برگزاری چهارمین فستیوال ملی دختران – فدراسیون- نیمه اول شهریور
*برگزاری ششمین فستیوال پسران- فدراسیون فوتبال – نیمه اول شهریور

برای دانلود آیین نامه برگزاری فستیوال مدارس فوتبال از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

دستورالعمل برگزاری