اجرائی کشوری

آندرانیک تیموریان با تراکتورسازی به توافق رسید

آندرانیک تیموریان هافبک ملی پوش تراکتورسازی و بازیکن فصل قبل این باشگاه… آندرانیک تیموریان هافبک ملی پوش تراکتورسازی و بازیکن فصل قبل این باشگاه صبح روز سه شنبه با حضور در باشگاه طی مذاکرات با مدیر عامل باشگاه برای یک فصل دیگر به توافق رسید.
در صورتی که تا تاریخ 07/04/90 با یکی از باشگاه های خارج از کشور به توافق برسد اولویت با باشگاه خارجی خواهد بود.