اجرائی کشوری

آلویس برترند نانگ در تراکتورسازی

مهاجم کامرونی تیم نفت تهران با عقد قراردادی بمدت نیم فصل رسما به تیم تراکتورسازی تبریز پیوست.

نانگ که در نیم فصل اول لیگ پانزدهم در تیم نفت تهران بازی می کرد با توافق فی ما بین به عضویت تیم تراکتورسازی تبریز در آمد.

آلویس با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی قرارداد فدراسیون فوتبال را امضاء و در دفتر ثبت قراردادها به ثبت رساند.