اجرائی کشوری

آغاز دومين نشست مسئولين آكادمي باشگاههاي ليگ برتر

دومين نشست مسئولين آكادمي باشگاههاي ليگ برتر صبح امروز با حضور رئيس فدراسيون برگزار شد… دومين نشست مسئولين آكادمي باشگاههاي ليگ برتر با حضور علي كفاشيان،محمد عليزاده؛عزيزاله محمدي؛فريدون معيني؛اكبر محمدي و نمايندگان باشگاههاي ليگ برتر با محوريت بررسي آئین نامه پیشنهاد آکادمی فوتبال باشگاههای لیگ برتر در دستور کاری اعضا قرار دارد.
گفتني است،نمايندگان باشگاههاي نفت آبادان،تراكتورسازي تبريزو شاهين بوشهر در نشست فوق حضور ندارند.