داوران

آزمون تست بدنی داوران استان

کریم اصغرزاده مسئول کمیته داوران هیات فوتبال استان اعلام کرد … کریم اصغرزاده مسئول کمیته داوران هیات فوتبال استان اعلام کرد از تمامی داوران فعال استان که در لیگ استانی و یا در لیگ برتر و کشوری در امر قضاوت این کمیته را یاری می کنند صبح و بعد از ظهر تست بدنی به عمل آمد.
داورانی که در آزمون مردود و یا نتوانسته بودند حضور یابند در نهم تیر ماه فرصت دارند تا مجددا در این آزمون شرکت کنند.