مربیان

آزمون ارتقاء مربیان فعال درجه D

نظرزاده مسؤول کمیته آموزش مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ با حضور ۴۹ نفر از مربیان فعال درجه D استان در تاریخ ۹۵/۴/۳ ساعت ۱۵:۰۰ آزمون در سالن کنفرانس هیأت فوتبال استان برگزار شد.

مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان اضافه کرد : نفراتی که در این آزمون شرکت کرده بودند عملکرد خود را به کمیته تحویل داده بودند.