اجرائی کشوری

آرفي و خليلي در آستانه عقد قرارداد با تراكتور

پیمان صاحب جمعی یکی از دستیاران فراز کمالوند اعلام کرد … پیمان صاحب جمعی یکی از دستیاران فراز کمالوند اعلام کرد در حال مذاکره با آقای کاشانی مدیر عامل باشگاه پیروزی تهران هستیم تا در صورت جلب نظر باشگاه، نامبردگان در فصل دهم در لیست تیم تراکتورسازی تبریز قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد عباس محمدی دروازبان مس کرمان با تیم تراکتورسازی قرارداد بسته است.