اجرائی کشوری

آرش افشین در میان محرومان

مرحله یک چهارم نهایی جام ملت ها در شرایطی برگزار شد که پنج بازیکن بدلیل دو اخطاره شدن یا دریافت کارت قرمز در آخرین بازی مرحله گروهی محروم شده بودند و نمی توانستند تیم هایشان را در دور بعدی بازی ها همراهی کنند. آرش افشین (ایران) برت امرتون (استرالیا) بازیکنانی هستند که امروز بدلیل محرومیت مسابقات مرحله یک چهارم نهایی جام ملت ها را از دست می دهند.البته باسم فتحی (اردن) محمد کاسولا (قطر) و اتسوتو یوشیدا (ژاپن) دیگر بازیکنان محروم بودند که بازی مرحله یک چهارم نهایی را از دست دادند.