هیئت فوتبال تبریز
اخبار ردیفی صفحه اصلی

آئین نامه اجرایی مسابقات فوتبال جوانان در سال95

مقام معظم رهبری “اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل”

آئین نامه اجرایی مسابقات فوتبال جوانان در سال95

 

1-این مسابقات همه ساله یک بار به صورت رسمی زیر نظر کمیته فوتبال محلات انجام و در طول سال هر ورزشگاه می تواند یک بار دوره ای آزاد با مجوز و شرایط کمیته فوتبال محلات برگزار شود.       

2-هر تیم متشکل از 22 نفر بازیکن+ یک نفر سرپرست و یک نفر مربی و در صورت امکان پزشکیار استفاده نماید.                                                                                                   

3-سرپرست و مربی این تیم ها باید دارای صلاحیت اخلاقی-اجتماعی و ورزشی را داشته باشند و کلاس های توجیهی و رسمی فوتبال را گذرانده یاشند.                                                              

4-سرپرست و مربی این تیم ها نباید دارای سوء سابقه باشند.                                                  

5-سرپرست و مربی این تیم ها باید تا حدالامکان متاهل و از چهره های معتمد و خوشنام محلات باشند.

6-بازیکنان بایدفرم رضایت نامه مخصوص محلات را به سرپرست تحویل دهند و سرپرست به ورزشگاه تحویل هم سرپرست و هم مسئول ورزشگاه  بعنوان شاهد زیر فرم رضایت نامه ولی را امضاء کند.     

7-قبل از فعالیت و گرفتن فرم رضایت نامه باید بیمه ورزشی را اولیاء تهیه و در اختیار سرپرست و مسئول ورزشگاه قرار دهند.                                                                                                                                                                       

8-در تمرینات و مسابقات رسمی و دوستانه مسئول و اعضای انجمن به تیم های جوانان نظارت مستقیم داشته باشند.                                                                                                       

9-بازیکنان جوانان باید مدارک لازم از قبیل فتوکپی شناسنامه+کارت ملی+عکس گواهی اشتغال به تحصیل را به سرپرست تیم تحویل نماید.                                                                       

10-تمامی اعضای یک تیم (کادر فنی و بازیکنان)باید بیمه ورزشی داشته باشند.                             

11-سرپرست تیم باید برای اعزام به شهر های خارج از تبریز رضایت ولی را داشته باشند و کمیته محلات را در جریان امر بگذارد.                                                                                         

12-از جمع 22 بازیکن سه نفر بازیکن باشگاهی می تواند در یک تیم بازی نماید به خاطر مسابقات باشگاهی مسابقه محلات به تعویق نمی افتد.                                                                   

13-سرپرست باید از مربیان آموزش دیده در تمرینات و مسابقات استفاده نماید.                             

14-مسابقات جوانان اول در ورزشگاه محل ثبت نام برگزار سپس در صورت صعود طبق برنامه کمیته محلات ادامه می یابد.                                                                                           

15-در صورت درخواست باشگاه ها برای جلب بازیکنان محلات باید در حد امکان حق آموزش را به سرپرست تیم با نظر کمیته محلات پرداخت نماید.                                                                                                                   

16-هر گونه نقل و انتقال در این سطح (جوانان) با رضایت نامه سرپرست امکان پذیر است.              

17-در سال 95 حق شرکت تیم جوانان برای مسابقات 30 هزار تومان و حق اعتراض ضمیمه پیوستی 15 هزار تومان می باشد.                                                                                           

18-برای شرکت در مسابقات جوانان پروانه لازم نیست ولی سرپرست باید تعهد و فرم کمیته محلات را امضاء و آئین نامه ها را مراعات نماید.                                                                           

19-باشگاه های استان و تبریز حق شرکت در مسابقات محلات را ندارند.                                     

20-به اعتراضات بر اساس مصوبات این صورت جلسه+گزارش حوادث و مقررات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران رفتار خواهد شد.                                                                    

21-در صورت قبولی اعتراض مبلغ پیوستی اعتراض عودت در عوض تیم مقابل جریمه خواهد شد و باید مبلغ اعتراضی را بدهد.                                                                                           

22-ثبت قرار دادها بعد از اخذ رضایت ولی و داشتن بیمه ورزشی و واریز حق شرکت مسئول و اعضای انجمن ورزشگاه انگشت-امضاء و مهر زده خواهد شد.                                                        

23-سن بازیکنان مسابقات کمیته محلات یک سال کوچکتر از مسابقات باشگاهی استان خواهد بود.     

24-در سال 95 سن بازیکنان مسابقات جوانان محلات 11/10/77 می باشد به خاطر مراعات و پر کردن اوقات فراغت 6 نفر سهمیه زیر این تاریخ هر تیم می تواند استفاده نماید(10/10/77 تا 1/1/77 شش نفر)

25-ثبت قرار داد بیش از یک تیم و بازی در بیشتر از یک تیم موجب محرومیت و باخت بر اساس رأی کمیته انظباطی عمل خواهد شد.                                                                                 

26-سعی خواهد شد مسابقات محلات دور مقدماتی اش تا پایان تابستان تمام شود تا با درس و شروع مدارس مشکلی پیش نیاید.                                                                                       

27-سهمیه باشگاهی فقط در هر تیم سه نفر است و فرقی نمی کند این بازیکنان باشگاهی نوجوانان باشند یا قبل و بعد از شروع مسابقات باشگاهی شده باشد.                                                       

28-اگر بازیکن در حین مسابقات مورد شک باشد و سرپرست یا بازیکن همکاری نکنند و بازیکن از صحنه فرار کند تیم سه بر صفر بازنده سرپرست و بازیکن محروم و جریمه خواهند شد.                  

29-اگر تیمی منظم طبق جدول ادامه مسابقه ندهد و یا تبانی کند کلیه عوامل آن تیم محروم و تایم آن برای همیشه از میدان حذف خواهد شد و سرپرست و مربی آن تیم در محلات تیم داری نخواهد کرد. 

30-به تیم های اول تا چهارم بر اساس امکانات جوایز داده خواهد شد.                                       

31-تمامی مسابقات جوانان در زمین های چمن مصنوعی برگزار خواهد شد.                                 

32-مسئول کمیته های جوانان و اجرائی کمیته فوتبال محلات به این مسابقات نظارت می کنند و مسئول و اعضای انجمن ورزشگاه ها مسئول برگزاری می باشند.                                                       

33-در برگزاری مسابقات حتما باید پزشکیار در ورزشگاه حضور داشته باشد.                             

34-کمیته فوتبال محلات در قبال بیمه های ورزشی که توسط بعضی از اشخاص انجام می دهند مسئولیت ندارد و تنها بیمه های هیات پزشکی را که در کامپیوتر و دفتر ثبت می شود را قبول دارد.               

35- بازیکنان جوانان همیشه و در همه حالت باید از نظر نظام وظیفه مشکل سربازی نداشته باشند و در صورتی که سرباز باشند و اقدامی نکنند، مطابق قانون باخت و بازیکن محروم خواهد شد.