هیئت فوتبال تبریز
اخبار ردیفی صفحه اصلی

آئین نامه اجرایی تیم های فعال در ورزشگاه های محلات

مقام معظم رهبری “اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل”

آئین نامه اجرایی تیم های فعال در ورزشگاه های محلات

این آئین نامه تیم های جوانان- بزرگسالان و پیشکسوتان را که در مسابقات ورزشگاه های محلات فعالیت دارند، شامل می شود.                                                                                                      

1-  همه ساله قبل از شروع مسابقات کمیته فرهنگی محلات نامگذاری مسابقات را اعلام خواهند نمود و در سال 1395 مسابقات محلات به نام گرامی داشت شهدای مدافعین حرم نامگذاری و اعلام می شود.                                               

2- در طول سال ورزشگاه های محلات علاوه بر برگزاری مسابقات رسمی این کمیته می توانند با اخذ مجوز رسمی از حداکثر 2 بار مسابقات دوره ای برگزار نمایند یکبار در بزرگسالان و یکبار در جوانان.                     

3- در مسابقات رسمی و دوره ای تنها تیم های پروانه دار حق شرکت دارند. تیم های آزاد که درخواست پروانه نموده اند برابر بخشنامه بند 21 و 22 عمل شود.

4- تیم های پروانه دار بزرگسالان محلات می توانند با حفظ تیم بزرگسالان تیم جوانان تشکیل دهند که نیاز به پروانه ندارد ولی اگر تیمی قصد دارد تنها در جوانان فعالیت نماید باید پروانه اخذ نماید.                         

5-  همه ساله مجوز فعالیت تیم ها قبل از شروع مسابقات بررسی خواهد گردید و در صورت عدم شرکت، مجوز باطل و تایم میدان لغو می شود.                                                                                               

6- تمامی تیم ها قبل از تمدید پروانه باید اعلام آمادگی خود را در مسابقات محلات اعلام و قرار داد بازیکنان خود را تکمیل، سپس نسبت به تمدید مجوز اقدام نماید. اگر تیمی در مسابقات محلات شرکت نکند به منزله انصراف تلقی شده و مجوزش باطل خواهد شد و تیم های جدید با چک تضمینی و مجوز موقت می توانند در مسابقات شرکت و در صورت رضایت مسئول ورزشگاه بعد از پایان مسابقات با پرداخت مبلغ ورودی می توانند پروانه دریافت نمایند.                                                                                                         

7- پروانه قابل واگذاری و فروشی نیست. اگر تغییراتی باشد تنها مرجع تصمیم گیری کمیته محلات است با هماهنگی مسئول انجمن ورزشگاه                                                                                           

8- شخصی که مجوز به نام او صادر شده مدیر تیم نامیده می شود شخصی که قرارداد بازیکنان کادر فنی را تایید می کند می تواند تیم را منحل اعلام کند یا قرارداد با کادر فنی و بازیکنان و سرپرست را لغو کند.      

9- اگر مدیر بخواهد بعنوان سرپرست فعالیت نماید باید مدارک سرپرستی را در قرار داد امضاء کند و روی نیمکت بنشیند در غیر اینصورت مدیر حق نشستن روی نیمکت را ندارد.                                              

10-  مدیر باید دارای مهر و امضاء و حداقل مدرک دیپلم و یا سابقه ورزشکاری داشته باشد.

11- اگر شخصی بعنوان مربی در کنار تیم هست اولویت با کسی که دارای حداقل کارت مربیگری است، می باشد.                                                                                                                               

12- حضور سرپرست در تمامی مسابقات الزامی است. در جلسات انضباطی یا سایر مسائل هر دو می توانند         شرکت کنند.(مدیر و سرپرست)                                                                                                    

13- مدیر یا سرپرست در تمامی مراحل پاسخگوست و مسئولیت اجرایی- انضباطی- قضایی- شرکت در جلسات- کلاس های توجیهی و مسئولیت تمامی کارها با آنها است.

14- تمامی قرار داد های تیم های فوتبال بزرگسالان محلات تشکیل شده از 25 نفر بازیکن به اضافه یکنفر سرپرست و یکنفر مربی به اضافه یکنفر پزشکیار جمعا 28 نفر.               

 5-  تیم های فوتبال محلات می توانند از مربیان رسمی بدن ساز-مربی رسمی دروازه بانی بعنوان کادر فنی با اضافه کردن در قرار داد استفاده نمایند به شرطی که از 30 نفر تجاوز ننماید.                                      

16-  مدیر یا سرپرست و پزشکیار حق بازی در مسابقات رسمی را ندارند.در تمرینات و مسابقات دوستانه بلامانع است.                                                                                                                            

17-  مربیان تیم های فوتبال محلات در صورتی که اسامی آنها در لیست 25 نفره باشد می توانند فوتبال بازی نمایند.                                                                                                                            

18-  از 25 نفر صاحب قرار داد باید 4 نفر اختصاصی به رده سنی جوانان داده شود و از این 4 نفر یکنفر همیشه جزء 11 نفر ترکیب اصلی خواهد بودرده سنی جوانان را همه ساله کمیته فوتبال محلات اعلام خواهد کرد.    

19- بازیکنانی که خدمت سربازی ندارند ویا تکلیف آن مشخص نگردیده حق بازی در تیم های فوتبال محلات را ندارند در صورت بازی 0-3 بازنده خواهند بود و بازیکن فوق محروم خواهد شد.                                     

20- تیم های بزرگسالان فوتبال محلات  از 3 بازیکن باشگاهی می توانند استفاده نمایند و به خاطر این بازیکنان باشگاهی مسابقه به تعویق نخواهد افتاد. این نوع بازیکنان باید رضایت نامه باشگاه را ارایه نمایند.

21- استفاده از پیراهن شورت و جوراب یکدست در مسابقات محلات الزامی است.                                   

22- استفاده از قلم بند در مسابقات محلات الزامی است.

23- داوران محلات باید از پیراهن و شورت یکدست یا پیراهن و شلوار یکدست استفاده نمایند.

24- تمامی تیم های مجوز دار باید در مسابقات ورزشگاه خود ثبت نام و بازی نمایند.

25- تمامی تیم های بزرگسالان و جوانان محلات اول در ورزشگاه خود بازی می نمایند و تیم های اول و دوم به دور بعد صعود می نمایند سپس تیم ها در کمیته محلات سازماندهی و قرعه کشی و ادامه مسابقات می دهند دور بعدی مسابقات بستگی به تعداد تیم ها، شرایط ورزشگاه ها وکمیته فوتبال محلات دارد که چگونه تصمیم گیری نماید ولی سعی خواهد شد بهترین ورزشگاه و بهترین خدمات در اختیار تیم ها قرار گیرد.              

26- در مسابقات رسمی تمامی مسائل انضباطی از طریق مسئول انجمن گزارش و در کمیته محلات تصمیم گیری خواهد گردید و هیچ ورزشگاهی حق محروم کردن و بخشیدن کسی را ندارد مگر مسابقات دوره ای که علت و محرومیت آن نیز مورد اعتراض قرار گیرد به کمیته محلات ارسال گردد.

27- کلیه اعتراض بعد از بازی در 24 ساعت باید به مسئول انجمن تحویل شود در غیر اینصورت رسیدگی ولی امتیازی به تیم اعتراض کننده  تعلق نمی گیرد.                                                                              

28- مبلغ 300000 ريال ضمیمه اعتراض است در صورت رد اعتراضی ضبط و در صورت قبولی مبلغ عودت      داده می شود و تیم مقابل باید میلغ آن را پرداخت نماید.                                                       

29- اعتراض به مدارک بازیکنان در دیدار های ضربدری-رده بندی و فینال قابل قبول نیست مگر بازیکن جدید اضافه شده باشد و یا مربوط به اخطار و اخراج یا محرومیت باشد، این مسئله در تمامی رده ها صدق می کند.

30-  هیچ کارت زرد یا اخراجی در هیچ مراحل از مسابقات حذف نخواهد شد و تا آخر مسابقات محسوب خواهد گردید.                                                                                                                            

31- تمامی قرار داد ها قبل از شروع مسابقات در ورزشگاه های محلات به صورت حضوری ثبت و مهر و امضاء خواهد شد جای خالی بازیکنان به تعداد سه نفر بعد از اتمام مرحله اول ( پایان مسابقات ورزشگاه های خود) اضافه می شود و این شامل رده سنی بازیکنان جوان نخواهد بود.                                                 

32- هرگونه درگیری فیزیکی- نزاء تیمی با هر شخصی یا مسئول و یا اعضای انجمن یا تیم مقابل در ورزشگاه ممنوع بوده و علاوه بر تحویل مدارک به مراجع قضایی محرومیت شامل لغو پروانه و بازیکن و کادر فنی و جبران خسارت مالی را نیز شامل خواهد شد.                                                                      

33- اگر تیمی 2 بازی پشت سر هم در مسابقات حضور نیابد از جدول مسابقات اوت و لغو پروانه خواهد شد و در مورد بازیکنان آن تیم،  محلات تصمیم گیری خواهد کرد و هرگونه وجه سپرده شده عودت داده نخواهد شد.

34- اگر تیمی در بازی آخر حاضر نشود و این مساله به نوعی تبانی تلقی شود و یا باعث بر هم زدن جدول و حساسیت تیمی شود با گزارش مسئول انجمن تصمیم گیری لازم انجام خواهد شد ولی به نتیجه دست نخواهیم زد و طبق مقررات فدراسیون فوتبال عمل خواهد گردید.                                                                 

35- امسال بصورت آزمایشی تیم های هر ورزشگاه در گروه های 8 تیمی بازی های خود را برگزار می کنند. اگر سه گروه بود ، تیم های اول هر گروه مستقیم به مرحله دوم مسابقات محلات صعود و تیم های دوم هر گروه (سه تیم) باهم بازی می کنند و یک تیم از بین این سه تیم به مرحله بعد صعود می کنند جمعا چهار تیم.اگر ورزشگاهی 20 تیم داشت در دو گروه 10 تیمی بازی می کنند سپس از هر گروه 2 تیم به دور بعد صعود و سپس بازی های ضربدری و نهایتا برنده ها به مرحله دوم محلات صعود و بازنده ها با همدیگر بازی و برنده آن ها به مرحله دوم محلات صعودمی کنند. و اگر در این مسابقات تیمی مسابقات را نیمه رها بکند یا به هر دلیلی از ادامه مسابقات باز بماند پروانه و سهمیه تایم آن تیم از ورزشگاه حذف و در مورد بازیکنان کمیته محلات تصمیم گیری خواهد نمود.                                                                                                        

36- مدت زمان بازی در محلات در تمام رده ها 40 دقیقه با 10دقیقه استراحت خواهد بود.                       

37- بازی های محلات در هیچ رده ای وقت اضافه ندارد و پنالتی برنده را طبق قانون مشخص خواهد کرد.

38-  مدارک بازیکنان عکس در پوشه + بیمه ورزشی + ثبت قرارداد و کپی کارت ملی + پایان خدمت + گواهی     تحصیلی بسته به شرایط رده سنی وصدور خواهد بود.

39- تمامی تیم ها با این قرارداد ها و بازیکنان باید در مسابقات فوتبال محلات و یا دوره ای و تمرینات شرکت نمایند.                                  

40- تمامی مسئولین انجمن باید جلسه هماهنگی قبل از روز مسابقه را با سرپرست دو تیم برگزار نمایند. در بازی های حساس      

41- حق شرکت مسابقات بزرگسالان 100 هزار تومان می باشد.

 42-  مبلغ تمدبد پروانه در سال 95 ، 50 هزار تومان خواهد بود.                                                       

43-  تمامی بازیکنان ، مدیر ، سرپرست ، مربیان و پزشکیار تیم ها باید بیمه ورزشی داشته باشند.              

44-  تعداد تعویض ها در محلات 4 نفر می باشد بشرطی که یک نفر در نیمه تعویض شود ، در غیر اینصورت این سهمیه سوخته و تنها 3 نفر تعویض خواهند داشت.                                                                         

45-  بازیکن سهمیه جوانان با سهمیه جوانان تعویض خواهد شد.                                                         

46-  به تیم های اول تا چهارم ، آقای گل ، با اخلاقترین تیم جوایز داده خواهد شد.                                 

47-  جدول مسابقات باید طبق قانون نوشته شود و از پس و پیش کردن مسابقات جداً خودداری شود.            

48- برگزاری مسابقه تنها بعهده داور مسابقه است. داور است که می تواند با همکاری ناظر و مسئول انجمن ، گزارش علت عدم برگزاری را کتباً گزارش نماید.                                                                      

49- در لیست بازی ها حتما ً اخطار ها، اخراجی و حوادث مهم کتباً نوشته شود و در مسابقات محلات از لیست بازی های هیئت فوتبال استان استفاده خواهد شد.

50-  اگر در قرارداد های فوتبال محلات بازیکنی بیشتر از یک تیم قرارداد ثبت نماید از تیمی که از نظر تاریخ و ساعت زودتر بازی کرده قبول، بازی دوم او سه به صفر بازنده و بازیکن خاطی محروم و بجای او بازیکنی نیزجایگزین نخواهد شد.

51-  جرایم انظباطی فوتبال نقدی و با محرومیت خواهد بود.                                                      

52-  دیدار های ضربدری و فینال و رده بندی را کمیته فوتبال محلات تصمیم گیری خواهد کرد که کجا برگزار شود.                                                                                                                            

53-  مسئولین انجمن ورزشگاه حق تیمداری و بازی کردن در تیمی را ندارند و اعضای انجمن باید از تیمداری کنار بروند.                                                                                                                       

54- کمیته فوتبال محلات تلاش وافر دارد که کار های تیم های محلات در ورزشگاه خود حل شود و از هزینه های اضافی جلوگیری نماید و هر آنچه که توان دارد برای کمک به تیم ها کوتاهی نخواهد کرد و در مقابل انتظار دارد که همه تیم ها دست همکاری دهد و در شکوفایی و استعداد فوتبال و رسیدن به شرایط مطلوب برگزاری مسابقات ما را یاری نمایند و سرپرستان و مربیان در مقابل فوتبالیست های خود و دیگران احساس مسئولیت نمایند و جلوی نا هنجاری ها و درگیری ها را با کار فرهنگی و اقتضای مسئولیت خود ، کنترل نمایند تا همه ورزشگاه ها نقطه امن برای خانواده ها و ورزشکاران باشد.

55- در تمامی اعتراض ها علاوه بر این آئین نامه قوانین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل خواهد بود.                                                                                                                 

56- اگر تیمی خواستار استفاده از داور رسمی هیات فوتبال باشد باید حق الزحمه آن را پرداخت نماید.      

57- برای تیم های جدید که قصد شرکت در مسابقات سال جاری را دارند چک تضمینی 40000000ريال به عنوان ضمانت اخذ خواهد شد تا مجوز شرکت در مسابقات داده شود.

58- هیچ تیمی از مورخه 1/5/95 نباید از بابت شهریه یا کمک به میدان مبلغی را پرداخت نماید.              

 

 

من الله توفیق

محمد علی وزیرآبادی

مسئول کمیته فوتبال محلات تبریز و حومه